Przystąpienie do unii walutowej

Przystąpienie do unii walutowej

Kraje europejskie swój szybki rozwój zawdzięczają między innymi wspólnej polityce zewnętrznej i prowadzeniu w miarę jednolitej polityki gospodarczej. Unia Europejska umocniła ten proces i nadała mu ogólny zarys. Obecnie zrzesza ona 28 członków, z których każdy należy do unii gospodarczej, jednakże nie każdy dotychczas przystąpił do unii walutowej.

Unia monetarna polega na przyjęciu jednej waluty we wszystkich państwach i stworzeniu tak zwanej strefy euro. Z przystąpieniem do niej wiążą się nie tylko korzyści, ale również obowiązki, których należy dopełniać. Każdy z krajów należących do unii gospodarczej ma swój wkład finansowy – jego wielkość jest uzależniona od możliwości państwa, stanu jego gospodarki i budżetu.

Wkład ten jest zmienny. Ze wspólnego portfela każdy kraj pobiera też pieniądze na rozwój, może starać się o rozmaite dofinansowania. Największą korzyścią wynikającą ze wspólnej polityki pieniężnej jest zdecydowane zmniejszenie wahań wartości waluty.

Poza tym dzięki wprowadzeniu euro w 19 państwach poprawiła się jego stabilność. Bezpośrednim rezultatem tego posunięcia jest uplasowanie się europejskiej waluty tuż za dolarem amerykańskim, jeśli chodzi o ich możliwy wpływ na gospodarki i kursy walut innych krajów. Jedna waluta to zatem jedna polityka pieniężna, poprawiająca dynamikę gospodarki i przede wszystkim – zmniejszająca zadłużenie.

Pozwala także na przeprowadzanie wspólnych akcji, mających na przykład na celu przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu..

KGHM POLSKA MIEDŹ