Pieniądz rządzi światem

Pieniądz rządzi światem

Niewątpliwie zamożni i bogaci ludzie mają ogromny wpływ na dzieje ludzkości, zarówno pozytywny jak i negatywny. Z tego właśnie powodu pieniądz obecnie odgrywa kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw. Czym powinien wyróżniać się dobry pieniądz?

Przede wszystkim powinien być niezwykle trudny do podrobienia. Wszelka niekontrolowana nadpodaż pieniądza powoduje bardzo negatywne skutki dla gospodarki i finansów danego kraju

Cyztaj dalej

Zagrożenia wynikające ze wspólnej waluty?

Zagrożenia wynikające ze wspólnej waluty?
faktymity.com.pl

Zbyt mocne powiązania pomiędzy poszczególnymi gospodarkami, nierzadko powodują rozległe na cały kontynent, a nawet świat, kryzysy gospodarcze i finansowe. Podobnie sytuacja wyglądała na początku kryzysu, który pojawił się w Grecji. Z powodu skupywania przez banki komercyjne obligacji greckich oraz z powodu wspólnej waluty, kryzys finansowy rozszerzył się praktycznie na całą strefę Euro. Grecki rząd jednak nie mógł dewaluować wspólnej waluty, by zapobiec poważniejszym konsekwencjom.

Cyztaj dalej

Czy ceny w euro będą wyższe?

Czy ceny w euro będą wyższe?

Wielu przeciwników euro podkreśla ryzyko gwałtownego podwyższenia cen w sklepach, przy jednocześnie niskich zarobkach, które zostaną przeliczone według kursu euro do obecnej narodowej waluty. Czy ten argument ma sens?

Nie ulega wątpliwości, iż argument dotyczący wysokich cen, skutecznie zniechęca ludzi do wspólnej waluty i zadziała szczególnie na wyobraźnię biednych osób, zagrożonych ubóstwem i nędzą. W rzeczywistości to jednak nie jest najpoważniejsze zagrożenie.

Cyztaj dalej

Czym jest strefa Euro i co ona oznacza?

Czym jest strefa Euro i co ona oznacza?

Kraje strefy Euro są ze sobą ściśle połączone za sprawą wspólnej waluty. Dlaczego ona powstała? Przede wszystkim euro jest odpowiedzią na dominację innej waluty – dolara. Z tego powodu niejednokrotnie projekt euro określa się jako projekt polityczny, mający na celu rywalizację z amerykańską walutą. Jaką wartość niesie z sobą wspólna waluta?

Najistotniejszą zaletą jest łatwa i szybka wymiana pieniędzy pomiędzy krajami strefy Euro. Wspólna waluta usprawniła handel pomiędzy kluczowymi krajami euro

Cyztaj dalej

Dlaczego kryzys dotyczy strefy Euro?

Dlaczego kryzys dotyczy strefy Euro?

Pomimo wielu zalet, którymi proeuropejscy politycy zachęcają kolejne kraje i obywateli do przyjęcia wspólnej waluty euro, jest mnóstwo istotnych wad konstrukcyjnych wspólnej waluty.

Przede wszystkim powodem kryzysu w strefie Euro jest nieoptymalny zasięg tej strefy. Wystarczy spojrzeć na listę krajów, w których obrocie jako główna waluta funkcjonuje właśnie Euro. Austria, Belgia, Niemcy, Finlandia, Hiszpania, Włochy,

Cyztaj dalej